Programma

Programma

9.00 –   9.30 uur Inloop
10.00 – 11.00 uur Introductie
  • welkom door Angeline Sanderman en Don Ropes (dagvoorzitter)
  • interview met Joan van Aken en Daan Andriessen (de initiatiefnemers van de Design Science Research Group)
  • lezing ‘Vier relevante thema’s voor doorwerking van onderzoek’ door Daan Andriessen
11.00 – 11.30 uur Pauze (met fotomoment)
 11.30 – 12.45 uur Werksessies volgens de World Café methodiek
12.45 – 13.45 uur Lunch
13.45 – 15.00 uur Vervolg werksessies volgens de World Café methodiek
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.15 uur Afsluiting
  • presentatie uit de vier werksessies, met vrolijke noot
16.15 – 17.30 uur Borrel

Werksessies

De vier werksessies zijn een gezamenlijk onderzoek naar het thema ‘doorwerking van onderzoek’ via vier relevante thema’s. Deze thema’s zijn in een eerder gehouden préconferentie naar voren gekomen:

  1. Onderzoek als langdurig innovatieproces

Een werksessie over het ontwikkelen van projecten en programma’s die op doorwerking gericht zijn, met als inleider AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg, kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam.

  1.  Ondernemend financieren en beoordelen van onderzoek

Een werksessie over de rol van subsidiegevers bij het bevorderen van op doorwerking gericht onderzoek, met als inleider Jelle Kaldewaij, directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

  1. Participatief onderzoek via co-creatie

Een werksessie over de nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk, die nodig is om op doorwerking gericht onderzoek te realiseren, met als inleider Teun Meurs, politieonderzoeker aan de Politieacademie en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

  1. Vernieuwende processen en producten voor het uitwisseling van kennis

Een werksessie over de op actie en implementatie gerichte verspreiding van de resultaten van onderzoek, met als inleider Koen van Turnhout, ‎Senior Lecturer & Researcher: Information Technology, Interaction Design & New Media – ‎Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De werksessies worden georganiseerd in de vorm van een World Café waarin alle deelnemers de gelegenheid hebben om hun vragen, kennis en ervaring op de thema’s in te brengen.

 Wie

De volgende mensen leveren een aandeel in het programma:

Joan van Aken emeritus hoogleraar organisatiekunde Technische Universiteit Eindhoven
 Daan Andriessen  lector methodologie van praktijkgericht onderzoek  Hogeschool Utrecht
Jelle Kaldewaij directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Teun Meurs politieonderzoeker Politieacademie en de Hogeschool Arnhem Nijmegen
Don Ropes lector learning and development in organisations InHolland
Angeline Sanderman lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam
AnneLoes van Staa lector Transities in Zorg, kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Koen van Turnhout onderzoek in ontwerpopleidingen Hogeschool Arnhem/Nijmegen

DSRG

De Design Science Research Group is een Community of Practice (CoP) over ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. De DSRG viert haar tienjarig bestaan met dit werkcongres. Aan de CoP DSRG is de Stichting Design Science Research (DSR) gerelateerd. De bestuursleden van de DSR zullen de werksessies leiden. Het bestuur bestaat uit Joan van Aken (TU Eindhoven, emiritus), Daan Andriessen (HU), Peter van Heusden (HR), Josephine Lappia (HR), Mariëtte Lusse (HR), Marcel Weber (3CI Customer Co-Creation), Pascal Wilhelm (Windesheim) en Ilya Zitter (HU).