Programma 2016 – 2017

De Design Science Research Group (DSRG) zet zich in om de methodologie van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (ofwel design science research, DSR) in de sociale wetenschappen verder te ontwikkelen en te verspreiden en om (jonge en gevorderde) onderzoekers op dit gebied te ondersteunen. Ontwerpgericht onderzoek is onderzoek met als doel het ontwikkelen van actiegerichte kennis voor het verbeteren van sociale systemen.

In dit kader heeft de DSRG voor het seizoen 2016-17 de volgende vijf bijeenkomsten gepland.

  1. Donderdag 13 oktober 2016: 2e lustrum congres “Onderzoek met impact: over het ontwikkelen van kennis met doorwerking”. Meer informatie is hier.
  2. Maandag 21 november 2016: doctoral consortium en seminar. In de ochtend zal een doctoral consortium worden gehouden: een aantal onderzoekers zullen hun ontwerpgerichte onderzoek presenteren en feedback krijgen van een deskundig en geïnteresseerd publiek van zowel junior als senior onderzoekers. In de middag zullen een aantal presentaties worden gegeven over diverse aspecten van ontwerpgericht onderzoek door gerenommeerde onderzoekers.
  3. Maandag 6 februari 2017: themabijeenkomst over ontwerpgericht onderzoek in de bachelorfase. Presentaties en groepsdiscussies over het thema
    ‘de methodologie en andere aspecten van ontwerpgericht onderzoek in de bachelorfase van het hoger onderwijs’. De doelgroep voor deze bijeenkomst bestaat primair uit docenten die ontwerpgericht/praktijkgericht onderzoek begeleiden. Voor meer informatie kijk hier.
  4. Maandag 3 april 2017: Eendaagse cursus Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek voor beginners. Voor meer informatie kijk hier
  5. Maandag 15 mei 2017: doctoral consortium en seminar. In de ochtend presenteren twee onderzoekers hun ontwerpgerichte onderzoek. Zij krijgen feedback van een deskundig en geïnteresseerd publiek van zowel junior als senior onderzoekers. In de middag zullen een aantal presentaties worden gegeven over diverse aspecten van ontwerpgericht onderzoek door gerenommeerde onderzoekers.

Deze bijeenkomsten vinden plaats van 10:00 tot 17:00 in Utrecht, tenzij anders aangegeven. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden, met uitzondering van het lustrum congres.
Voor promovendi vormen de doctoral consortia een unieke kans om hun onderzoek verder te ontwikkelen.

Informatie en opgeven bij de moderator van de DSRG bijeenkomsten dr Daan Andriessen.