Programma 2017 – 2018

De Design Science Research Group (DSRG) zet zich in om de methodologie van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (ofwel design science research, DSR) in de sociale wetenschappen verder te ontwikkelen en te verspreiden en om (jonge en gevorderde) onderzoekers op dit gebied te ondersteunen. Ontwerpgericht onderzoek is onderzoek met als doel het ontwikkelen van actiegerichte kennis voor het verbeteren van sociale systemen.

In dit kader heeft de DSRG voor het seizoen 2017-18 verschillende bijeenkomsten gepland. In hat attachment is het programma terug te vinden: Programma DSRG 2017-2018 Deze bijeenkomsten vinden plaats van 10:00 tot 17:00 in Utrecht, tenzij anders aangegeven. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden, met uitzondering van het lustrum congres. Voor promovendi vormen de doctoral consortia een unieke kans om hun onderzoek verder te ontwikkelen.

Informatie en opgeven bij de moderator van de DSRG bijeenkomsten dr Daan Andriessen.