Design Science Research Group

Design Science Research Group

De Design Science Research Group (DSRG), een Community of Practice op het gebied van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek, is in februari 2006 opgericht door Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde aan de TU-Eindhoven, en Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek van Hogeschool Utrecht. Het doel van de DSR is het bieden van een forum voor onderzoekers, die oplossingsgericht oftewel ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek willen doen. Daarbij worden zowel specifieke onderzoeksprojecten – meestal promotieonderzoek – besproken als meer algemene methodologische vraagstukken om daarmee die methodologie verder te ontwikkelen. De gesprekken binnen de DSRG hebben steeds een focus op de praktijk van het doen van onderzoek: waar loop je in die onderzoekspraktijk tegen aan, hoe moet je hier tegen aankijken, hoe pak je dat aan?

De groep heeft over de jaren steeds zo’n vijf en twintig leden, waarvan er tien tot vijftien bij de maandelijkse bijeenkomsten aanwezig waren. Inmiddels zijn velen gepromoveerd; sommigen verlaten dan de groep, anderen blijven deelnemen aan de ontwikkelingen. De leden komen uit diverse disciplines, maar de meesten waren bedrijfskundigen of onderwijskundigen. Naast leden heeft de DSRG ook vrienden-van-de-DSRG, die schriftelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwe ideeën worden gehouden.

In 2011 bestond de DSRG vijf jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum is bij Boom Lemma het Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek uitgegeven, geschreven door leden van de DSRG.