3 april a.s. workshop “Inleiding ontwerpgericht onderzoek”.

Op 3 april a.s. organiseert DSRG weer een workshop “Inleiding ontwerpgericht onderzoek”.

Het doel van de workshop is om geïnteresseerde onderzoekers kennis te laten maken met ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (OWO). Tijdens de workshop worden onder andere de volgende aspecten van OWO behandeld:

 1. OWO als een effectieve manier om wetenschappelijke kennis, die gericht
  is op het verbeteren van de praktijk, te ontwikkelen;
 2. Hoe een OWO project in het algemeen is ontworpen;
 3. Hoe men zijn of haar eigen OWO onderzoek kan ontwerpen.

Voor meer informatie over aanmelding, locatie en tijd kijk hier

Dagverslag

Het dagverslag van ons lustrum werkcongres 13 oktober 2016
‘Onderzoek met impact: het ontwikkelen van kennis met doorwerking’

Met het werkcongres ‘Onderzoek met impact: het ontwikkelen van kennis met doorwerking’ 13 oktober 2016 op de RDM campus in Heijplaat, vierde de Design Science Research Group (DSRG) haar tienjarige bestaan. Een unicum voor een Community of Practice om een tweede lustrum te beleven!

Via deze link is het verslag te downloaden.

Werkcongres Onderzoek met impact: het ontwikkelen van kennis met doorwerking

De Design Science Research Group organiseert op 13 oktober een werkcongres. Centraal staat de vraag hoe doorwerking van onderzoek naar de praktijk kan worden bevorderd met behoud van methodologische grondigheid.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de impact die wetenschappelijk onderzoek heeft op de samenleving. De Minister van Onderwijs houdt in haar Wetenschapsvisie 2025 een warm pleidooi voor onderzoek dat sterker doorwerkt naar de praktijk. Dat blijkt in werkelijkheid nog niet zo eenvoudig te realiseren. De wereld van het onderzoek en van de praktijk staan soms ver van elkaar af. De belangen van onderzoekers en professionals lopen niet altijd parallel. Beiden spreken ook niet altijd dezelfde taal. Onderzoeker stellen niet altijd de juiste vragen en leveren lang niet altijd kennis op waar de praktijk iets aan heeft. In deze werkconferentie gaan we samen onderzoeken hoe dit kan worden verbeterd. We verkennen het belang van langdurige relaties tussen onderzoekers en professionals, van onderzoeksfinanciering waarbij het onderzoek ook mag mislukken, van manieren om de cultuurkloof tussen praktijk en onderzoek te overbruggen en van innovatieve vormen om kennis naar de praktijk te brengen.

 Waar en wanneer

Donderdag 13 oktober

van 9.30 uur tot 17.30 uur

 Locatie: Hogeschool Rotterdam, RDM campus

RDM-kade 59, 3089JR Rotterdam

Kosten

Deelname aan het congres kost € 125,-.

Hogeschool Rotterdam en DSRG zijn sponsoren van dit congres.

 Programma

9.00 –   9.30 uur                Inloop

 

10.00 – 11.00 uur           Introductie

*welkom door Angeline Sanderman en Don Ropes (dagvoorzitter)

*interview met Joan van Aken en Daan Andriessen (de initiatiefnemers van de Design Science Research Group)

*lezing ‘Vier relevante thema’s voor doorwerking van onderzoek’ door Daan

Andriessen

 

11.00 – 11.30 uur           Pauze     (met fotomoment)

 

11.30 – 12.45 uur           Werksessies volgens de World Café methodiek

 

12.45 – 13.45 uur           Lunch

13.45 – 15.00 uur           Vervolg werksessies volgens de World Café methodiek

15.00 – 15.30 uur           Pauze

15.30 – 16.15 uur           Afsluiting

*presentatie uit de vier werksessies, met vrolijke noot

16.15 – 17.30 uur           Borrel

 Werksessies

De vier werksessies zijn een gezamenlijk onderzoek naar het thema ‘doorwerking van onderzoek’ via vier relevante thema’s. Deze thema’s zijn in een eerder gehouden préconferentie naar voren gekomen:

 1. Onderzoek als langdurig innovatieproces

Een werksessie over het ontwikkelen van projecten en programma’s die op doorwerking gericht zijn, met als inleider AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg, kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam.

 1.  Ondernemend financieren en beoordelen van onderzoek

Een werksessie over de rol van subsidiegevers bij het bevorderen van op doorwerking gericht onderzoek, met als inleider Jelle Kaldewaij, directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

 1. Participatief onderzoek via co-creatie

Een werksessie over de nauwe samenwerking tussen onderzoek en praktijk, die nodig is om op doorwerking gericht onderzoek te realiseren, met als inleider Teun Meurs, politieonderzoeker aan de Politieacademie en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

 1. Vernieuwende processen en producten voor het uitwisseling van kennis

Een werksessie over de op actie en implementatie gerichte verspreiding van de resultaten van onderzoek, met als inleider Koen van Turnhout, ‎Senior Lecturer & Researcher: Information Technology, Interaction Design & New Media – ‎Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De werksessies worden georganiseerd in de vorm van een World Café waarin alle deelnemers de gelegenheid hebben om hun vragen, kennis en ervaring op de thema’s in te brengen.

 Wie

De volgende mensen leveren een aandeel in het programma:

Joan van Aken                                  emeritus hoogleraar organisatiekunde bij Technische Universiteit Eindhoven

Daan Andriessen                             lector methodologie van praktijkgericht onderzoek, Hogeschool Utrecht

Jelle Kaldewaij                                 directeur Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Teun Meurs                                      politieonderzoeker aan de Politieacademie en de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Don Ropes                                         lector learning and development in organisations bij InHolland

Angeline Sanderman                     lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

AnneLoes van Staa                         lector Transities in Zorg, kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Koen van Turnhout                       onderzoek in ontwerpopleidingen, Hogeschool Arnhem/Nijmegen

DSRG

De Design Science Research Group is een Community of Practice (CoP) over ontwerpgericht weten-

schappelijk onderzoek. De DSRG viert haar tienjarig bestaan met dit werkcongres. Aan de CoP DSRG

is de Stichting Design Science Research (DSR) gerelateerd. De bestuursleden van de DSR zullen de

werksessies leiden. Het bestuur bestaat uit Joan van Aken (TU Eindhoven, emiritus), Daan Andriessen

(HU), Peter van Heusden (HR), Josephine Lappia (HR), Mariëtte Lusse (HR), Marcel Weber (3CI

Customer Co-Creation), Pascal Wilhelm (Windesheim) en Ilya Zitter (HU).

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor werkcongres

 

Workshop: Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: een inleiding

Workshop

Ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek: een inleiding

Het doel van de workshop is om geïnteresseerde onderzoekers kennis te laten maken met ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek (OWO). Tijdens de workshop worden onder andere de volgende aspecten van OWO behandeld:

 1. OWO als een effectieve manier om wetenschappelijke kennis, die gericht is op het verbeteren van de praktijk, te ontwikkelen;
 2. Hoe een OWO project in het algemeen is ontworpen;
 3. Hoe men zijn of haar eigen OWO onderzoek kan ontwerpen.

Voor wie is deze workshop bedoeld?

Onderzoekers, inclusief promovendi, die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden voor het toepassen van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek.

Werkwijze van deze workshop

De ochtend zal worden besteed aan theorie. In de middag gaan we een aantal onderzoeksopzetten van deelnemers bespreken. Om dit te kunnen doen vragen wij alle deelnemers om een korte presentatie over hun onderzoek voor te bereiden op basis van de C.A.R.S. Logica. Hierover kunt u lezen in Hoofdstuk 6 van het Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek (Van Aken & Andriessen, 2011). Dit hoofdstuk zal na aanmelding worden toegestuurd. Daarnaast vragen wij als voorbereiding alle deelnemers (maximum 20) om hoofdstukken 1,2 en 5 van ons handboek te lezen. Deze hoofdstukken zijn gratis te downloaden (zie http://www.dsrg.nl/lustrumboek/ ).

Workshop leiders

 • Prof. dr. Joan van Aken (Em) TU/e
 • Dr. Daan Andriessen (lector HU)
 • Dr. Marcel Weber (3CI Customer Co-Creation)
 • Dr. Mariette Lusse (Lector HR)

Datum

18 april van 9.30-16.00 Plaats: Hogeschool Utrecht, Zaal CK08, Oudenoord 330, 3513 EX, Utrecht

Kosten

€100 inclusief Handboek, koffie, thee en lunch

Datum: 18 april 2015 van 9.30-16.00
Plaats: Hogeschool Utrecht, Zaal CK08, Oudenoord 330, 3513 EX, Utrecht Kosten: €100 Inclusief: Handboek, koffie, thee en lunch
Aanmelding via: karin.ruiter@hu.nl

Design Science Research Group

Design Science Research Group

Dit is de website van de Design Science Research Group (DSRG). De DSRG is een Community of Practice op het gebied van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. De groep is in februari 2006 opgericht door Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde aan de TU-Eindhoven, en Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan Hogeschool Utrecht.

Het doel van de DSR is het bieden van een forum voor onderzoekers, die ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek willen doen. Daarbij worden zowel specifieke onderzoeksprojecten – meestal promotieonderzoek – besproken als meer algemene methodologische vraagstukken om daarmee die methodologie verder te ontwikkelen. De gesprekken binnen de DSRG hebben steeds een focus op de praktijk van het doen van onderzoek: waar loop je in die onderzoekspraktijk tegen aan, hoe moet je hier tegen aankijken, hoe pak je dat aan?

Heb je belangstelling om lid te worden de groep of wil je een keer een bijeenkomst bijwonen stuur dan een email aan de secretaris van de DSRG Daan Andriessen.

Het Lustrum congres was een groot succes.

Het Lustrum congres was een groot succes.

Het Lustrum congres was een groot succes. Er waren meer dan 125 deelnemers van vele diverse organisaties en achtergronden. Na een inspirerende inleiding door Joseph Kessels over het belang van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek voor onderwijs heeft Joan van Aken de grondslagen van het onderzoeksmethodologie toegelicht. Tussendoor heeft Daan Andriessen de geschiedenis en wat feiten over de DSRG vertelt. En Petra van Aken heeft een leuke opwarmingsexercitie gedaan met het lustrumboek zelf.