Design Science Research Group

Design Science Research Group

Dit is de website van de Design Science Research Group (DSRG). De DSRG is een Community of Practice op het gebied van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek. De groep is in februari 2006 opgericht door Joan van Aken, hoogleraar organisatiekunde aan de TU-Eindhoven, en Daan Andriessen, lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek aan Hogeschool Utrecht.

Het doel van de DSR is het bieden van een forum voor onderzoekers, die ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek willen doen. Daarbij worden zowel specifieke onderzoeksprojecten – meestal promotieonderzoek – besproken als meer algemene methodologische vraagstukken om daarmee die methodologie verder te ontwikkelen. De gesprekken binnen de DSRG hebben steeds een focus op de praktijk van het doen van onderzoek: waar loop je in die onderzoekspraktijk tegen aan, hoe moet je hier tegen aankijken, hoe pak je dat aan?

Heb je belangstelling om lid te worden de groep of wil je een keer een bijeenkomst bijwonen stuur dan een email aan de moderator van de DSRG Daan Andriessen.

Het Lustrum congres was een groot succes.

Het Lustrum congres was een groot succes.

Het Lustrum congres was een groot succes. Er waren meer dan 125 deelnemers van vele diverse organisaties en achtergronden. Na een inspirerende inleiding door Joseph Kessels over het belang van ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek voor onderwijs heeft Joan van Aken de grondslagen van het onderzoeksmethodologie toegelicht. Tussendoor heeft Daan Andriessen de geschiedenis en wat feiten over de DSRG vertelt. En Petra van Aken heeft een leuke opwarmingsexercitie gedaan met het lustrumboek zelf.